Pravidla závodu

Pravidla závodu Syrovínský běh
 1. Registrace je možná na internetových stránkách www.syrovinskybeh.cz, nebo podle účastníků nejpozději v den a v místě startu závodu. Závodník je přihlášený až tehdy, dojde-li k předání platby – buď na uvedený účet (2800788755/2010), nebo v hotovosti při registraci v den startu závodu
 2. Platba musí být provedena na účet  nejpozději 3 týdny po registraci. V opačném případě se stává registrace neplatná a uvolňuje se tím místo pro dalšího závodníka
 3. Závodu se může zúčastnit jednotlivec starší 18 let, jednotlivci mladší 18 let musí při prezentaci odevzdat písemný souhlas zákonného zástupce
 4. Kategorie jsou nastaveny – MUŽI/ŽENY, Do 40/Nad 40 let, pro obě varianty trasy
 5. Zaplacené startovné je nevratné, avšak účastník, který se závodu nemůže zúčastnit, může prodat svou registraci jinému – k tomuto účelu slouží diskuze na https://www.facebook.com/syrovinskybeh. O této změně musi informovat aktuální přihlášený závodník e-mailem, nejpozději 2 dny před startem závodu na email marek.svec@syrovinskybeh.cz
 6. Závodník se před startem závodu musí akreditovat na místě startu závodu podle aktuálního programu závodu – bude uvedeno na webových stránkách v propozicích
 7. Každý účastník startuje  výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během celého závodu, jakož to ani během případného tréninku na trati a nebo doprovodného programu
 8. Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrady pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek (pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a kde bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví)
 9. Povinná výbava závodníka v závodě: plně nabitý a funkční mobilní telefon
 10. Závodníci nesmí využít žádné dopravní prostředky např. kolo, kolečkové brusle, motocykl, auto, autobus, traktor, koně apod.
 11. Závodníci musí přejít přes všechna kontrolní místa a musí se prokázat kartou týmu nebo identifikačním náramkem s čipem, na kterém bude zaznačen průchod kontrolním bodem
 12. Závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu tj. zákon 361/2000sb – Zákon o silničním provozu
 13. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jimi způsobené.
 14. Pořadatel neuzavřel žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v závodě
 15. Závodníkům se zakazuje odhazovat jakékoli odpadky v průběhu závodu do přírody. Závodníci musí v maximální míře se chovat ohleduplně k přírodě Chřibů a také třídit odpadky na občerstvovacích stanicích
 16. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok šelmy apod.)
 17. Závodníci se musí chovat v průběhu závodu v duchu fair-play, v případě řešení rozporů si pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout dle svého uvážení, zda jednání bylo či nebylo v rozporu s fair-play a závodníka případně diskvalifikovat
 18. Závodník se smí pohybovat pouze po vyznačené trase závodu
 19. Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat závodníka při porušení výše uvedených pravidel a informací publikovanych na internetových stránkách www.syrovinskybeh.cz
 20. Každý přihlášený a akreditovaný závodník má právo zvolit si ze dvou možností tras - delší, přibližně 50km a kratší, přibližně 30km. Start i průběh obou tras bude společný až do bodu rozhodnutí (rozdělení). Konkrétní detaily pro obě trasy budou zveřejněny v sekci "mapy" nejpozději měsíc před začátkem závodu - http://syrovinskybeh.cz/?page_id=91